# Аймаг/Нийслэл Огноо Дугаар Файл
1 Улаанбаатар 2019-02-11 А/17
1 Улаанбаатар 2019-03-14 А/35
1 Улаанбаатар 2019-05-10 А/73
1 Улаанбаатар 2019-07-01 A/100
1 Улаанбаатар 2019-12-18 А/198
1 Улаанбаатар 2020-02-17 А/14
1 Улаанбаатар 2020-07-09 А/87
1 Улаанбаатар 2020-10-26 А/131
1 Улаанбаатар 2021-01-18 A/09
1 Улаанбаатар 2021-05-13 A/52
2 Архангай 2020-12-21 A/193
3 Баян-Өлгий 2019-11-25 A/60
4 Баянхонгор 2019-11-25 A/109
5 Булган 2019-11-18 A/89
6 Говь-Алтай 2020-07-24 A/54
7 Говьсүмбэр 2019-11-19 A/72
8 Дархан-Уул 2019-11-25 А/142
8 Дархан-Уул 2019-11-25 A/147
9 Дорноговь 2021-04-14 A/49
10 Дорнод 2017-11-27 A/43
11 Дундговь 2019-12-04 A/102
12 Завхан 2020-12-25 A/37
13 Орхон 2020-10-14 A/113
14 Өвөрхангай 2019-11-21 A/48
15 Өмнөговь 2020-12-18 A/111
17 Сэлэнгэ 2019-12-03 A/76
19 Увс 2021-06-15 A/61
20 Ховд 2019-12-16 A/85
21 Хөвсгөл 2019-12-03 A/97
21 Хөвсгөл 2021-12-03 A/143
22 Хэнтий 2021-12-10 A/43