Сонгон шалгаруулалтын дугаар ЭМДЕГ/20240409
Сонгон шалгаруулалтын нэр Хүртээмж нь хангагдаагүй тусламж, үйлчилгээгээр гэрээгүй лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах
Агуулга

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ худалдан авах гэрээгүй, хүртээмж нь хангагдаагүй тусламж, үйлчилгээгээр тусгай зөвшөөрөлтэй, магадлан итгэмжлэгдсэн лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагуудыг цахим сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Эхлэх хугацаа 2024-04-22
Хаагдах хугацаа 2024-05-03