СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

 Эрүүл мэндийн даатгалын Ерөнхий газар нь Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 16.1.3, 16.1.4-т заасан үүргийн дагуу Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа, тусгай зөвшөөрөлтэй, магадлан итгэмжлэгдсэн өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, хүртээмжийг нь харгалзан сонгон шалгаруулж, сонгогдсон эрүүл мэндийн байгууллагатай гэрээ байгуулах, гэрээний биелэлтэд хяналт тавих, дүгнэх үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.

 Энэхүү вэб сайтаас та сонгон шалгаруулалт, гэрээлэлтийн талаар цогц мэдээллийг авах боломжтой.

Сонгон шалгаруулалтын урилга

+1