Сонгон шалгаруулалтын дугаар ЭМДЕГ/20230501
Сонгон шалгаруулалтын нэр Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг нэмэлтээр сонгон шалгаруулах
Агуулга
Эхлэх хугацаа 2023-05-01
Хаагдах хугацаа 2023-06-16